op een rij

algemene voorwaarden

1. AANSPRAKELIJKHEID

 

1.1 De deelnemer dient de instructies van de docent in acht te nemen.

1.2 Neo Yoga Delft is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel dat tijdens de les of ten gevolge van de yogaoefeningen ontstaat.

1.3 Neo Yoga Delft is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen welke buiten de studio zijn neergezet of welke zijn opgeslagen in de kleedruimte.

 

2. GEZONDHEID

2.1 De deelnemer geeft bij de eerste les eventuele klachten aan en zal bij een wijziging dit zo snel mogelijk aan Neo Yoga Delft kenbaar maken.

2.2 Neo Yoga Delft kan eventueel een doktersverklaring verlangen waarin de arts toestemming geeft voor het beoefenen van yoga.

2.3 Op basis van medische klachten waarbij het niet duidelijk is wat de invloed van yoga hierop zou kunnen zijn, behoudt Neo Yoga Delft het recht een persoon niet deel te laten nemen aan de les.

 

3. ZWANGERSCHAP

3.1 De deelnemer dient eventuele zwangerschap zo snel mogelijk te melden aan de docent. Al vanaf het eerste trimester zijn er speciale aanbevelingen voor zwangere vrouwen. Overleg met de docent wat je het beste kunt doen als je de yogalessen wilt voortzetten.

 

4. ABONNEMENT

4.1 Het is mogelijk om een doorlopend onbeperkt maandabonnement te nemen, betaling is per maand met automatisch incasso. Het bedrag wordt aan het begin van de maand afgeschreven (rond de 1e).

4.2 Dit abonnement kan iedere dag van de maand ingaan, je betaalt de resterende dagen van de maand naar rato + de eerste volledige maand.

4.3 Een doorlopend abonnement wordt aangegaan voor een minimum periode van 3 maanden. Het is ook mogelijk om tijdelijk (1 – 2 maanden) van een onbeperkt abonnement gebruik te maken, hierbij brengen we eenmalig 15 euro extra in rekening.

4.4 Een abonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

4.5 Het is mogelijk om het abonnement in overleg tijdelijk stop te zetten per 1e van de maand. Dit geldt voor minimaal één volledige maand. Opnieuw starten gaat ook alleen per 1e van de maand.

4.6 Als je je abonnement op wilt zeggen dien je dit schriftelijk aan ons door te geven. Opzeggen gaat per de 1e van de maand met 1 maand opzegtermijn.

4.7 Mocht het voorkomen dat de studio gesloten is i.v.m. feestdagen, ziekte, opleiding of vakantie, dan loopt het abonnement door en kunnen deze dagen niet worden ingehaald. In het geval dat er meer dan 10 aaneengesloten lesdagen per maand vervallen, zullen deze in de volgende maand verrekend worden.

 

5. STRIPPENKAARTEN

5.1 Strippenkaarten zijn een jaar geldig vanaf datum van aankoop.

5.2 Strippenkaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

5.3 Er is geen restitutie mogelijk op een strippenkaart of abonnement.

 

6. BETALING

6.1 Contante betaling dient voor de les te worden voldaan.

6.2 Een bankoverschrijving dient zo snel mogelijk na de eerste les gedaan te worden. Bij niet tijdig overschrijven kan de persoon niet deelnemen aan de les.

andere vraag?

neem gerust contact met ons op!

Contact David
david@neoyogadelft.nl
0614107424

Contact Gemma
gemma@neoyogadelft.nl
0648509687

login 

let op je wordt doorverwezen naar een andere pagina